Categorie: Huishoudelijk

0

Interne weer hervat

Door de dinsdag bekendgemaakte versoepeling van de coronaregels gaat de Klokketoren weer open en kunnen we donderdag de fysieke interne weer hervatten. De regels nog even op een rijtje: Na 21.00 uur geen toegang meer. De bar en de barruimte blijven gesloten. In de schaakzaal zal gratis koffie, thee en...

3

Van de penningmeester

De penningmeester laat het volgende weten: De penningmeester is bedroefd omdat 29 senioren en 22 junioren de contributie voor het seizoen 2020/2021 nog niet voldaan hebben. Hij treurt des te harder omdat de verplichtingen aan de KNSB wel voldaan zijn. Hij hoopt dan ook dat er spoedig weer contributiebetalingen plaatsvinden...

0

Hervatting fysieke competitie

Met ingang van 8 oktober kunnen leden weer op de club klassieke partijen komen spelen, en wel op de donderdagavond in de grote zaal van wijkcentrum De Klokketoren, Slotemaker de Bruïneweg 272. De zaal zal open zijn vanaf 19.30 uur, de partijen beginnen om 19.45 uur. Sluitingstijd: 23.45 uur. De...

5

Update speelzaal

De berichtgeving over de Bosduivel in de Heilig Landstichting is inmiddels ingehaald door de actualiteit. Dankzij de niet aflatende inspanningen van onze meesteronderhandelaar L. Hofman hebben we de gemeente bereid gevonden om op donderdagavonden de grote zaal van wijkcentrum De Klokketoren (Slotemaker de Bruïneweg 272) voor ons te openen. Die...

5

Corona: fysieke competitie uitgesteld (bijgewerkt 19 augustus)

Het bestuur laat het volgende weten: Fysiek schaken is bij UVS vooralsnog niet mogelijk. Het KNSB-protocol voor fysiek schaken schrijft 10 m2 voor per partij, looppaden van 3 m breed en goede ventilatie. Ondanks verwoede pogingen om een geschikte speelruimte te vinden, is het ons niet gelukt iets te vinden...

5

Stand van zaken

Na weer een uitputtende zoektocht naar een speelzaal heeft het bestuur een principeakkoord bereikt met het management van De Vier Heeren, een café-restaurant gelegen op nr. 259 aan de Sint-Annastraat. Het is dezelfde locatie waar sommige leden in de lang vervlogen Splendortijd gingen vluggeren en borrelen na afloop van de...

7

UVS onder dak

Hoewel we nog niet kunnen zeggen waar omdat we nog met meerdere partijen in onderhandeling zijn, kunnen we al wel mededelen dat we dankzij de niet aflatende inspanningen van onze voorzitter voor komend seizoen weer over een speelzaal kunnen beschikken. Wordt vervolgd.

3

UVS dakloos

Je kent wellicht de Engelse uitdrukking ‘When it rains it pours’. Uitbater René heeft ons laten weten dat hij ermee stopt en dat het Kolpinghuis gesloten wordt. Na ruim een jaar in het Kolpinghuis te hebben gespeeld, een speelzaal die de meeste leden goed beviel, is de club dus weer...

0

Waarschuwing van de penningmeester

De penningmeester waarschuwt de leden die hun contributie nog niet hebben betaald dat ze NIET worden ingedeeld voor de derde periode als ze op 1 januari nog steeds niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan! Dus als je het vergeten mocht zijn, maak er dan zo snel mogelijk werk van. Maak...