Categorie: Bestuur

0

VERGRIJZING GESTOPT?

Zit het clubschaak bij jongeren weer in de lift? Die conclusie is waarschijnlijk te voorbarig, maar de onrustbarende vergrijzing van schaakverenigingen die zich ook bij UVS het laatste decennium aftekende, lijkt althans bij ons (voorlopig) tot staan te zijn gekomen. Bedroeg de gemiddelde leeftijd van onze seniorleden in 2014 nog...

2

Profiteer nog even van de kortingsactie!

Onze penningmeester wordt lichtelijk nerveus als de contributie maar mondjesmaat binnenkomt. Doe hem en jezelf een plezier door de contributie vóór 1 november over te maken. Je mag dan € 2,50 op het bedrag in mindering brengen. Betaal de contributie op rekeningnummer NL 80 TRIO 0254732917 t.n.v. UVS. De lidmaatschapskosten...

0

Café Groenewoud verkocht, maar UVS blijft

Zoals wellicht nog niet iedereen weet, gaat Café-zaal Groenewoud per 1 januari 2019 over in andere handen. De huidige eigenaren vonden het tijd om ermee te stoppen en hebben het pand verkocht aan chef-kok Maurice Kersten en Susanne Hülck, een jong en ondernemend stel dat er een restaurant van gaat...

0

Meedoen-regeling 2019

De penningmeester laat weten dat de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen ook in 2019 zal worden gehandhaafd, mits de gemeenteraad met dat voornemen akkoord gaat. Deze regeling maakt het voor leden van UVS met een smalle beurs mogelijk om hun contributie voor het huidige seizoen grotendeels door de gemeente te...

0

Contributie

De competitie is nauwelijks begonnen of de penningmeester staat alweer klaar om jullie penningen in ontvangst te nemen: De lidmaatschapskosten voor senioren bedragen: intern lid: €70 volledig lid: €90 studenten: € 60 De lidmaatschapskosten voor jeugdleden bedragen: intern lid: € 40 volledig lid: € 55 Als je gedurende het seizoen...

0

Algemene Ledenvergadering

We beginnen het seizoen zoals gewoonlijk met de Algemene Ledenvergadering, ditmaal op maandag 27 augustus om 20.00 uur in onze speelzaal in café Groenewoud. De uitnodiging en de vergaderstukken zijn inmiddels naar de leden gemaild. Wie deze e-mail niet heeft ontvangen (kijk ook even in je spamfolder), kan dit kenbaar...

0

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). Bedoeling is dat de privacy van de burgers beschermd wordt. Er is toestemming nodig voor gebruik van gegevens. Deze toestemming kan ingetrokken worden;...

0

Van de penningmeester

De penningmeester roept de leden die hun contributie nog niet betaald hebben op dat zo spoedig mogelijk te doen, zodat ze onbezwaard aan het nieuwe jaar kunnen beginnen.

0

Prettige feestdagen

Het bestuur wenst alle leden prettige feestdagen en veel schaakplezier in het nieuwe kalenderjaar! Op 8 januari gaan we van start met de derde periode.

0

Meedoen-regeling 2018

Op 1 januari 2018 gaat de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen weer van start. Deze regeling maakt het voor leden van UVS met een smalle beurs mogelijk om hun contributie voor het huidige seizoen door de gemeente te laten betalen. Degenen die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen daarover een brief...