Auteur: Jan van de Westelaken

6

Livestream uitvaart Lukas

Vanwege de coronabeperkingen kan er helaas maar een klein gezelschap aanwezig zijn bij de uitvaart van Lukas op donderdag 3 december om 14.00 uur. Wel is het mogelijk om via een livestream de uitvaart te volgen. Een link hiervoor kun je krijgen door een mail te sturen aan de uitvaartleider:...

12

Leden, waar blijven jullie?

Moet je dat nou zien: Dat kan toch niet! Toen ik jullie destijds vroeg wie er bereid was deel te gaan nemen aan de interne in dorpshuis De Bosduivel, in Heilige Landstichting nota bene, hebben 22 leden aangegeven dat ze dat wel wilden doen. En nu zitten er welgeteld 6...

0

Interne weer hervat

Door de dinsdag bekendgemaakte versoepeling van de coronaregels gaat de Klokketoren weer open en kunnen we donderdag de fysieke interne weer hervatten. De regels nog even op een rijtje: Na 21.00 uur geen toegang meer. De bar en de barruimte blijven gesloten. In de schaakzaal zal gratis koffie, thee en...

3

Van de penningmeester

De penningmeester laat het volgende weten: De penningmeester is bedroefd omdat 29 senioren en 22 junioren de contributie voor het seizoen 2020/2021 nog niet voldaan hebben. Hij treurt des te harder omdat de verplichtingen aan de KNSB wel voldaan zijn. Hij hoopt dan ook dat er spoedig weer contributiebetalingen plaatsvinden...

0

Profiteer nog even van de kortingsactie!

Onze penningmeester wordt lichtelijk nerveus als de contributie maar mondjesmaat binnenkomt. Doe hem en jezelf een plezier door de contributie vóór 1 november over te maken. Je mag dan € 2,50 op het bedrag in mindering brengen. Betaal de contributie op rekeningnummer NL 80 TRIO 0254732917 t.n.v. UVS. De tijdelijk...

0

Interne gaat door (update)

De nieuwe maatregelen van de regering staan het doorgaan van onze interne in de Klokketoren niet in de weg. Wel is de bar de komende vier weken gesloten. Er zijn geen consumpties beschikbaar. Wie iets wil gebruiken, zal dus zelf iets moeten meenemen. Alcoholhoudende dranken zijn niet toegestaan. De partijen...

1

Fysieke interne gaat van start

Vanavond, donderdag 8 oktober, gaan we voor het eerst sinds het stilleggen van de competitie in maart leden weer in de gelegenheid stellen om ‘gewoon’ te komen schaken. We hebben node afscheid genomen van onze speelzaal in het Kolpinghuis, dat inmiddels permanent gesloten en dus niet meer beschikbaar is. Onze...

0

Extra regels bij fysieke competitie

Naast de in het bericht over de hervatting van de fysieke competitie vermelde coronaregels zullen de volgende extra regels van kracht zijn: Tot 21.00 u mag je nog binnenkomen in het gebouw. Tot 22.00 u kan er nog een consumptie aan de bar besteld worden. Na de partij mag er...