Lidmaatschap

Als je geïnteresseerd bent in het schaakspel, dan ben je van harte welkom om vrijblijvend enkele weken bij UVS sfeer te komen proeven. Zorg ervoor dat je voor 19.25 uur aanwezig bent, dan zal de wedstrijdleider een tegenstander voor je zoeken. Je kunt voor extra informatie een e-mail aan de secretaris sturen.

De lidmaatschapskosten bedragen:

  • intern lid: € 65
  • volledig lid: € 85
  • studenten: € 55
  • jeugd (volledig): € 45
  • jeugd (intern): € 30

Als je gedurende het seizoen lid wordt, wordt de contributie naar rato bepaald. In overleg met de penningmeester is het ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Maak de contributie over op rekeningnummer NL 80 TRIO 0254732917 t.n.v. UVS

Als je vóór 1 november betaalt, mag je € 2,50 van het bedrag als korting op het lidmaatschap inhouden. N.B. Wie vóór 1 januari van het lopende seizoen niet betaald heeft, wordt niet ingedeeld voor de derde periode.

Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen

gemeenteDe afgelopen jaren is de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen van kracht.

Deze regeling maakt het voor huidige en toekomstige leden van UVS met een smalle beurs mogelijk om hun contributie voor het huidige seizoen door de gemeente te laten betalen. Degenen die daarvoor in aanmerking komen, krijgen van de gemeente een brief met een QR-code. Deze brief met code dient aan de penningmeester te worden overhandigd.

Klik hier voor meer informatie over de regeling.

Share