‘Grensoverschrijdend gedrag’ UVS-team?

‘Grensoverschrijdend gedrag’… je kunt de tv niet aanzetten of het gaat erover. Elke scheet wordt onder een vergrootglas gelegd. Er mag geen dag meer voorbijgaan zonder morele verontwaardiging en er moet en zal iemand voor aan de schandpaal worden genageld. Je wordt er wel eens moe van. En nu ga ik er ook nog eens aan meedoen…

Kent u die grap van dat UVS-team dat een wedstrijd moest spelen in Den Bosch? Ze gingen niet.
De KNSB kon er niet om lachen en heeft het team twee matchpunten in mindering gegeven, waardoor in klasse 5C de bij mijn weten in de UVS-historie unieke stand is ontstaan:

Je huis kan figuurlijk onder water staan, maar een schaakteam dus ook. Een beschamende toestand. Hoe heeft het zover kunnen komen?


Het komt wel eens voor dat overmacht het onmogelijk maakt voor een team om op de ingeplande dag een wedstrijd te spelen, bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie of door een ongeluk op weg naar de speellocatie. Doorgaans wordt er dan met toestemming van de competitieleider een afspraak gemaakt met de tegenstander om de wedstrijd op een andere datum te spelen.

Was hier iets dergelijks aan de hand? Bepaald niet. Het gros van het studententeam had zich al veel eerder in het seizoen voorgenomen om op de speeldatum (26 november) mee te gaan doen aan een weekendtoernooi in Antwerpen. Ze hebben weliswaar een poging gedaan om tot een nieuwe afspraak te komen met HMC Den Bosch, maar toen dat niet lukte en het evenmin lukte om het minimum van vijf spelers op de been te brengen omdat het merendeel naar België ging en er onvoldoende invallers beschikbaar waren, is de wedstrijd de avond ervoor simpelweg afgezegd. Ze gingen niet.

Nou ja, ze gingen wel, maar niet naar Den Bosch. In plaats daarvan schoven ze aan in Antwerpen bij de PCU International University Chess Cup. Om eraan mee te mogen doen, moet zelfs een heuse eed worden afgelegd:

The oaths to take part in the competition with respecting the rules, in the true spirit of friendship, fair play and sportsmanship were taken by Eike Cöllen (participating student from the University of Konstanz) and Patrick Van de Perre (tournament arbiter).

Is hier sprake van ‘growing pains’ van een onervaren team of van ‘grensoverschrijdend gedrag’? Het laatste, vrees ik. Letterlijk sowieso, omdat ze liever de grens overgingen naar een andere wedstrijd, maar ook figuurlijk. UVS is zo vriendelijk geweest om dit team op hun verzoek(!) op te geven bij de KNSB, wat inhoudt dat men de verplichting op zich neemt de club te vertegenwoordigen en de bijbehorende wedstrijden te spelen. En nu is het de club die moet opdraaien voor de gevolgen. Niet opkomen voor een wedstrijd wordt door de KNSB beschouwd als een ernstig vergrijp. In het KNSB-competitiereglement lezen we:

27.3. Na kennisneming van de omstandigheden welke tot het niet opkomen met
tenminste 6 respectievelijk 5 spelers hebben geleid, bepaalt de competitieleider
de eventuele straf, welke bestaat in het in mindering brengen van 2
matchpunten, dan wel een boete, waarvan het maximum door de Algemene
Vergadering van de KNSB wordt vastgesteld, dan wel een combinatie hiervan.
Tevens kan de competitieleider bepalen dat de vereniging waarvan het team
niet is verschenen, de kosten van de zaalhuur en arbiter van de nader
vastgestelde wedstrijd of een deel daarvan betaalt en/of eventuele reiskosten
van het wel verschenen team, berekend overeenkomstig artikel 33.

Die twee matchpunten zijn inmiddels al in mindering gebracht, zoals je bovenaan kunt zien. Omdat er natuurlijk geen sprake is van overmacht of verzachtende feiten en/of omstandigheden, zal de boete waarschijnlijk niet mals zijn. Mocht het team ook op de nieuwe datum verstek laten gaan, wordt het zelfs uit de competitie gezet voor dit seizoen en het volgende.

Misschien moet de externe wedstrijdleider voor aanvang van de externe competitie ook maar eens een eed gaan afnemen ; )

Klik hier voor de reactie van HMC.

P.S. Volgend jaar is het toernooi op 1-3 december…

Share

5 reacties

 1. Robbie Manders schreef:

  “Was hier iets dergelijks aan de hand? Bepaald niet. Het gros van het studententeam had zich al veel eerder in het seizoen voorgenomen om op de speeldatum (26 november) mee te gaan doen aan een weekendtoernooi in Antwerpen. Ze hebben weliswaar een poging gedaan om tot een nieuwe afspraak te komen met HMC Den Bosch, maar toen dat niet lukte en het evenmin lukte om het minimum van vijf spelers op de been te brengen omdat het merendeel naar België ging en er onvoldoende invallers beschikbaar waren, is de wedstrijd de avond ervoor simpelweg afgezegd. Ze gingen niet.”

  Om wat context toe te voegen : er was wel een team van 5 geregeld met invallers uit de invallers pool maar toen er op het laatste moment iemand uitviel bij uvs2 is er ,volgens mij door de wedstrijdleiding, besloten om een invaller uit het vierde toch bij ons mee te laten doen. Het vierde zou dan nog maar 4 mensen over hebben wat te weinig is aan een wedstrijd te beginnen. Je kan een discussie houden over hoe juist deze beslissing is , maar het laat wel zien dat er wel zeker de intentie was om een speelklaar team op te stellen. In dit licht vind ik de toon van artikel wel een beetje onnodig hard.

 2. Jan van de Westelaken schreef:

  Dat de ‘intentie’ goed zou zijn geweest (it’s the thought that counts?), is echt niet vol te houden. De intentie was om naar België te gaan en een blik invallers open te trekken om aan de formele eis van vijf van de acht spelers te voldoen. De intentie was om met invallers een ‘wedstrijd’ te gaan spelen vanuit een 0-3 achterstand voordat er ook maar een zet was gedaan. Dat was op zich al een duidelijk teken dat men deze wedstrijd niet serieus nam. Het getuigt niet van respect voor de club waar je voor speelt.
  Weekend- en dagtoernooien zijn er te over, en ook UVS’ers doen daar vaak aan mee. Maar nooit op deze manier.

 3. Anton van Rijn schreef:

  Om even als advocaat van de duivel(s) op te treden; ik denk dat de studenten het weekendtoernooi van Antwerpen als het schaakhoogtepunt van het jaar beschouwden; zo heel veel weekend-toernooien zijn er nu ook weer niet, laat staan een waaraan alleen universiteiten deelnemen en men als het ware “onder ons” is; een studentenfeestje kortom.

  Wanneer men de UVS-wedstrijd werkelijk niet serieus had genomen, had men niet al twee maanden van tevoren een vooruit-speel verzoek gedaan. Dat dit verzoek niet werd ingewilligd, zal ongetwijfeld zuur en onverwachts zijn geweest, temeer daar dit in dit geval -zoals overigens meestal het geval is- meer een kwestie van onwil lijkt, dan van onkunde (en zulks stijgt ook een beetje op uit het verslag van Den Bosch).
  Niettemin had men de prioriteiten na de weigering van Den Bosch inderdaad moeten verschuiven, hoe bitter die pil ook mag zijn geweest.

 4. Jan van de Westelaken schreef:

  Even voor de duidelijkheid: dit artikel was alleen bedoeld om discussie over de gedragswijze ten principale aan te zwengelen en is daarom nogal scherp gesteld. Niets ervan was echter persoonlijk bedoeld, en omdat ik me niet voldoende heb gerealiseerd dat de opname van foto’s van bepaalde teamleden wel die indruk kan wekken, heb ik die op verzoek uiteraard verwijderd.

 5. Jan Hendrik Donkervoort schreef:

  Zonder teveel uit te weiden wil ik, namens het bestuur, toch wat context geven over deze kwestie.

  In de week voor de bewuste wedstrijddag werd duidelijk dat UVS 2 geen volledig team kon opstellen en dat er geen reserves beschikbaar waren. Het bestuur heeft uiteindelijk (op vrijdag) de beslissing genomen om UVS 2 met 8 in plaats van 7 spelers te laten spelen waardoor UVS 4 net te weinig spelers had om een team op te stellen. Dit was een moeilijk besluit maar gezien het verleden van UVS 2 denkt het bestuur dat dit wel het enig juiste besluit is geweest.

  De teamcaptain van UVS 4 heeft alles maar dan ook daadwerkelijk alles in het werk gesteld om met 5 spelers te kunnen vertrekken naar Den Bosch maar alle inspanning ten spijt is het helaas (net) niet gelukt.

  De grootste verliezers hier zijn de spelers van USV 4 en HMC 3 die wel beschikbaar waren voor de wedstrijd.

  Bij deze vraag ik om terughoudend te zijn in het vellen van een oordeel in deze kwestie.

  Als iemand toch nog vragen/opmerkingen heeft dan kun je de bestuursleden gewoon aanspreken op de clubavond.

Geef een reactie