Vergeet niet tijdig uw UVS-contributie te betalen

Beste clubleden,

De eerste clubavond is weer geweest, met een mooie opkomst.

Dat betekent ook dat het tijd is om u aan de contributie te herinneren.

Contributie

De contributie is voor iedereen € 5 lager geworden!
De tarieven zijn nu: € 85 volledig (extern en intern), € 65 alleen intern, € 55 studenten. Gelieve het betreffende bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL80 TRIO 0254 7329 17 ten name van UVS, onder vermelding van ‘Contributie <uw naam> 2022/2023’. Als je student bent, geef dan ook aan of je extern speelt of alleen intern.

Wie vóór 1 november betaalt, mag € 2,50 in mindering brengen.
Wie vóór 1 januari 2023 niet heeft betaald, wordt niet ingedeeld voor de derde periode.

Opzeggen

Mocht u willen opzeggen (lijkt me sterk), doe dat dan tijdig (bij de secretaris). Een opzegging moet vóór 1 oktober gedaan zijn. Wie daarna opzegt zal de contributie voor het hele jaar moeten betalen, want wij moeten dan ook kosten maken (o.a. afdracht OSBO/KNSB).

Met vriendelijke groet,
Dennis Breuker, uw penningmeester

Share

Geef een reactie