Waarschuwing van de penningmeester

De penningmeester waarschuwt de leden die hun contributie nog niet hebben betaald dat ze NIET worden ingedeeld voor de derde periode als ze op 1 januari nog steeds niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan! Dus als je het vergeten mocht zijn, maak er dan zo snel mogelijk werk van.

Maak de contributie over op rekeningnummer NL 80 TRIO 0254732917 t.n.v. UVS.

Wie het bedrag niet in één keer kan voldoen, kan een betalingsregeling in termijnen overeenkomen. Richt je verzoek aan penningmeester@uvsnijmegen.nl.

intern lid: €70
volledig lid: €90
studenten: € 60

Share

Geef een antwoord