De stappenmethode, “Block Learning” en “Interleaving”

De vorige keer publiceerde ik een artikel over wat positionele geheugen (ongeveer) is in de ogen van schaakmeesters en vond dat het een hint was over hoe men zichzelf hoort te trainen om een beter schaakgeheugen te ontwikkelen. Dit artikel behandelt het (schaak)leren in het algemeen.

Volgens mij behoeft de stappenmethode geen introductie meer. Het viel mij op dat de stappenmethode eerst een twintigtal oefeningen aanbiedt nadat men een onderwerp heeft behandeld en daarna gaat men ras over op het oefenen van al het voorgaand behandelde stof door elkaar.  Ik vroeg mij af in hoeverre dit didactisch verantwoord was. Niet omdat ik sceptisch was; Ik wilde het gewoon weten.

Dus ging ik op zoek. Dat doe ik wel vaker en opnieuw wierp het z’n vruchten af want ik vond een antwoord. Dit artikel op de website van Scientific American legt uit dat een toenemende aantal onderzoeken aangeven dat Interleaving  als didactische methodiek het meest efficiënt zou zijn voor het lange-termijn onthouden. Wat Interleaving is leg ik zo uit. Er is een uitzondering: bij het aanleren van nieuwe stof zou Block Learning de eerste stap moeten zijn, om daarna over te stappen op Interleaving.

Block Learning is dat men individuele elementen oefent, één voor één, blok voor blok. Interleaving is dat men verschillende elementen door elkaar oefent.

Het is precies deze methode, de combinatie van Interleaving en Block Learning dat consequent wordt toegepast in de Stappenmethode, en sinds een paar weken geleden is het ook nu mijn manier van studeren. Misschien heeft u hier iets aan. Hoe dan ook, ik wens u veel succes voor dit seizoen!

Share

Geef een antwoord