Handelen met voorkennis

Op de computer kun je eindeloos online puzzels oplossen. Dat is een leuke bezigheid. Hierboven staat een voorbeeld. wat speelt zwart?
Omdat het een puzzel is, weet je dat er iets in de stelling moet zitten. Krijg je deze stelling in een partij op het bord, zie je het dan ook?
Wanneer doe je zetten omdat het nou eenmaal jouw beurt is en wanneer ga je zoeken naar tactische combinaties?

Share

Geef een antwoord