Meedoen-regeling 2019

De penningmeester laat weten dat de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen ook in 2019 zal worden gehandhaafd, mits de gemeenteraad met dat voornemen akkoord gaat. Deze regeling maakt het voor leden van UVS met een smalle beurs mogelijk om hun contributie voor het huidige seizoen grotendeels door de gemeente te laten betalen, in het komende jaar tot een maximum van € 87. Het is nog niet duidelijk vanaf wanneer een aanvraag kan worden ingediend. Voor 2018 was dat 1 januari.

Wie voor de contributie van het huidige seizoen gebruik wil gaan maken van deze regeling, kan dit kenbaar maken aan de penningmeester (penningmeester@uvsnijmegen.nl). Zij blijven dan verschoond van zijn aanmaningen in november.

Share

Geef een reactie