Contributie

De competitie is nauwelijks begonnen of de penningmeester staat alweer klaar om jullie penningen in ontvangst te nemen:

De lidmaatschapskosten voor senioren bedragen:

intern lid: €70
volledig lid: €90
studenten: € 60

De lidmaatschapskosten voor jeugdleden bedragen:

intern lid: € 40
volledig lid: € 55

Als je gedurende het seizoen lid wordt, wordt de contributie naar rato bepaald. In overleg met de penningmeester is het ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Maak de contributie over op rekeningnummer NL 80 TRIO 0254732917 t.n.v. UVS

Als je vóór 1 november betaalt, mag je € 2,50 van het bedrag als korting op het lidmaatschap inhouden.

N.B. UVS is een van de verenigingen die deelneemt aan de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen voor ingezetenen met een smalle beurs. Of de regeling dit seizoen een vervolg krijgt, is op het moment van schrijven nog onduidelijk.

Share

Geef een antwoord