Mailing

Als het goed is, heb alle leden inmiddels een mail ontvangen met vragen over deelname aan de beker en de externe competitie van volgend jaar. Wie deze mail onverhoopt niet heeft ontvangen, kan een mail sturen aan secretaris@uvsnijmegen.nl om deze alsnog nagestuurd te krijgen. Aan iedereen die de mail wel heeft ontvangen maar nog niet gereageerd heeft, het verzoek om dit op korte termijn te doen.

met dank,
namens het bestuur

Share

Geef een antwoord