Contributie

De Algemene Ledenvergadering is nauwelijks voorbij of de penningmeester staat alweer klaar om jullie penningen in ontvangst te nemen:

De lidmaatschapskosten bedragen:

intern lid: €70
volledig lid: €90
studenten: € 60
Als je gedurende het seizoen lid wordt, wordt de contributie naar rato bepaald. In overleg met de penningmeester is het ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Maak de contributie over op rekeningnummer NL 80 TRIO 0254732917 t.n.v. UVS

Als je vóór 1 november betaalt, mag je € 2,50 van het bedrag als korting op het lidmaatschap inhouden.

N.B. UVS is een van de verenigingen die deelneemt aan de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen voor ingezetenen met een smalle beurs. Deze krijgen eind september
een brief van de gemeente indien zij in aanmerking komen voor deze regeling, die inhoudt dat de club de contributie bij de gemeente kan declareren. Tegen die tijd zal
er hier op de site meer informatie over deze regeling verschijnen.

Share

Geef een antwoord