Voorlopige groepsindeling bekend

Door het grote aantal nieuwe leden en terugkeerders was het noodzakelijk geworden om het aantal groepen uit te breiden van 6 naar 7 en een G-groep toe te voegen. De eindstand in de 6 groepen van vorig seizoen bleek daarbij niet meer hanteerbaar als uitgangspunt omdat die zou leiden tot een zeer onevenwichtige verdeling van de spelers over de nieuwe groepen. Daarom is na zorgvuldige afweging gekozen voor een ‘reset’ van het systeem op basis van de ratinglijst, zodat iedereen weer in een groep zit waar hij/zij qua rating ongeveer thuishoort.

De nieuwe (let wel: voorlopige!) groepsindeling is hier te vinden.

Share

10 reacties

 1. Thei van Laanen schreef:

  Ik zou die ‘onevenwichtige verdeling’ dan wel eens willen zien! Over onevenwichtig gesproken: Wouter degradeert nu bv terwijl hij is gepromoveerd! M.i. is het niet nodig de spelregels aan de kant te zetten: kijk naar de gemiddelde rating van de groepen volgens het oude systeem en stop de nieuwen op basis van hun rating in de groep waar ze thuishoren, min of meer zoals het altijd gegaan is. En dan pas gaan afromen / doorschuiven naar beneden als de groepen te groot zijn. Zou dit trouwens geen punt zijn om op de vergadering te bespreken en beslissen, of is dat te kort dag?

 2. Ruud van Roosmalen schreef:

  Ja, wat een raar plan om opeens naar rating in te delen. Dat is zoiets als de spelregels veranderen na afloop van het spel. En hoe zo ‘onevenwichtige’ verdeling van de poules? Wie bepaalt dan wat dat is. Mensen hebben op eigen kracht de plek in hun poule bereikt. Het poulesysteem met veel degradatie- en promotiemomenten is juist het succes van de interne competitie en zorgt voor wat meer variatie in de rating van tegenstanders. Dat was juist één van de redenen om dit systeem destijds in te voeren. Tegelijkertijd zorgt het er trouwens voor dat te grote onevenwichtigheden weer snel worden rechtgezet (namelijk na 5 rondes). Niet van afwijken, zou ik zeggen, het komt vanzelf goed! Nu wordt iedereen die in een hogere poule speelt dan op basis van zijn of haar rating verwacht zou mogen worden teruggezet, terwijl mensen die in een lagere poule spelen dan op basis van hun rating verwacht zou mogen worden, hoger geplaatst worden. Dat is toch bijzonder onsportief!

 3. Bert-Jan Boer schreef:

  Ben het helemaal met de vorige sprekers eens. Het resultaat van de na zorgvuldige afweging gekozen reset van het systeem is dat drie gepromoveerden uit de laatste periode van vorig seizoen (Wouter Dinjens, Jos Buijs en ondergetekende) dit feit niet terug zien in de nieuwe indeling. Zij zijn kortom zorgvuldig genaaid.
  Het is dat ik geen Peter Schut of Rolf van Geel heet, anders was ik al lang overgestapt naar SMB :-)

 4. Jan van de Westelaken schreef:

  Het publiceren van de ‘voorlopige groepsindeling’ was ook bedoeld om de tongen los te maken en de meningen te peilen, het bestuur verwelkomt de discussie over dit lastige onderwerp. Het is onvermijdelijk dat er bij zo’n reset een aantal spelers is dat relatief zwaar getroffen wordt; wellicht dient overwogen te worden om hen daarvoor te compenseren. Bedenk dat het hier slechts om een voorlopige indeling gaat en dat er nog niets definitief is. De beslissing daaromtrent wordt pas genomen in de week na de ALV.

 5. Pepijn van Erp schreef:

  De ‘identiteit’ van een poule wordt mijns inziens voornamelijk bepaald door de personen (met een bepaalde sterkte) die erin zitten en niet door het lettertje dat er op geplakt is. Als er zoveel mensen toestromen dat je sowieso die ‘identiteit’ van de poules moet aanpassen op een manier die verder gaat dan promotie/degradatie, vind ik het goed te verdedigen om dan maar helemaal opnieuw in te delen. Op die manier heb je de beste garantie om meteen vanaf het begin van het seizoen tegenstanders te treffen die ongeveer gelijkwaardig zijn aan jezelf.

  [even opgeschreven zonder te kijken, waar ik zelf eigenlijk uitkom ;-) ]

 6. Ruud van Roosmalen schreef:

  Och Pepijn, zal ik dan eens voor je kijken waar je uitkomt? Nou, laat eens zien: je zou eigenlijk degraderen van B naar C, maar nu blijf je toch nog net in poule B. Erik, René en Wouter, die allemaal hoger eindigden, gaan naar de C.
  Volgens mij is het handiger als het bestuur eerst eens goed uitlegt waarom een reset precies nodig is. Wordt het ratingverschil binnen de groepen anders te groot? Lijkt mij een slecht argument (zie ook mijn eerdere reactie). Bijvoorbeeld: onze wedstrijdleider zelf speelde de vorige periode met verreweg de hoogste rating in groep C. Hij behaalde 2,5 uit 4, waarvan 1 punt reglementair. Dus ratingverschillen (identiteit?) zeggen niet altijd evenveel. Grappig trouwens dat hij als nummer 6 van poule C promoveert, terwijl nummer 1 (Lambert) nog net in dezelfde poule blijft en nummer 3 (Marcel) zelfs degradeert……Ja, sport hé.

 7. Jan van de Westelaken schreef:

  Zie het stukje van Lambert.

 8. Klaus Wüstefeld schreef:

  Ik vind het wel leuk om problemen en puzzels op te lossen.Daarom doe ik graag mee met dit gesprek . Eerst deed ik dat boven in een duetje met Anton (zie daar). Om te beginnen vraag ik me af, of de gesprekspartners het eigenlijk wel over hetzelfde probleem hebben. Ik signaleer, dat er twee problemen zijn. Het gaat er om welk probleem je wilt oplossen. (1) Het organisatorisch probleem om groepen samen te stellen. Het kan zijn door nieuwe schakers of vertrekkende schakers, dat er een soort onevenwichtigheid ontstaat, die niet gemakkelijk op te lossen is. Een redelijke oplossing is dan de ratinglijst( niet perfect, maar redelijk) (2) Een geheel ander probleem is, dat je na een goed resultaat in de groep ook echt wilt zien, dat je gepromoveerd bent, zoals na elke periode, ook bij de laatste periode . Als je dit laatste wil,dan moet je om te beginnen eenzelfde aantal groepen houden. Dat kan waarschijnlijk wel, maar dat heeft dan wel gevolgen: Ik zeg maar wat( beetje overdrijvend): groep A ( 17 schakers) groep B ( 4 schakers) groep C ( 7 schakers) groep D 13 schakers)enz.. Ook kan het zijn, dat je wel promoveert , bijvoorbeeld naar groep B, maar dat in die groep geheel andere mensen zitten dan oorspronkelijk. Maar waarom zou je dat willen ? Promotie ( en degradatie) is in principe belangrijk en mag beloond of bestraft worden, maar volgens mij is het niet zo’n opwindende zaak ,alsof je van de 1ste divisie naar de eredivisie gaat, of omgekeerd… maar het regelt, dat je tegen schakers komt,waarbij je gezien je sterkte blijkbaar bij hoort. Ik denk, dat het moet kunnen,dat de wedstrijdleider als noodoplossing voor zíjn probleem ook naar de ratinglijst kijkt. De wens om tegen schakers te spelen van ongeveer jouw niveau wordt ook als je naar de ratinglijst kijkt redelijk eerbiedigd. Natuurlijk kan in sommige gevallen het lijken, dat iemand onrecht wordt aangedaan en soms is het misschien een beetje zo, maar dan kom je spoedig na één periode weer op het rechte pad door het “zelf regulerend vermogen” van dit systeem (citaat van Anton). Ik kan me overigens geheel scharen achter de logica van Pepijn ( zie hierboven).

 9. Anton van Rijn schreef:

  Ik ben vooral benieuwd naar het probleem dat kleeft aan de “onevenwichtige” verdeling. Het klinkt heel ernstig, alsof de groepen onherstelbaar uit het lood hangen.
  @Klaus: ik begrijp niet in welk scenario een groep uit 17 man kan bestaan. Het lijkt me toch dat wanneer je promotie respecteert en pas na promotie de ratinglijst hanteert, je groepen krijgt die maximaal 2 personen groter zijn dan de groepen die je had? (Als dit als onwenselijk wordt gezien, kun je er vervolgens toe overgaan in de volgende periode versterkte degradatie toe te passen)

  Het jaar dat ik bij UVS ging spelen, kwam ik overigens binnen in de B-groep. Ik vond dat geen probleem en had de indruk dat de andere B-groepers het ook niet vervelend vonden. Na 5 wedstrijden promoveerde ik naar de A-groep. Einde ‘probleem’.
  Het laatste wat ik wil is de sterke nieuwkomers van nu een soortgelijk traject in te dwingen (maar gezien Lamberts indeling hoeft dat ook niet). Maar wel onder het voorbehoud dat iemands promotierechten daarvoor niet hoeven te worden opgegeven; mogelijk hebben Wouter Dinjens, Bert-Jan Boer en Jos Buijs een verregaande staat van onthechting bereikt, maar persoonlijk zou ik het onverteerbaar vinden dat wanneer ik van de B naar de A, resp. van de D naar de C promoveerde, ik het volgend seizoen zou moeten constateren doodleuk in de C resp. de E geplaatst te zijn. Ik zou aan mezelf gaan twijfelen: “He? Ik was toch gepromoveerd?…Of was ik nou gedegradeerd?”
  Nu ik dit opschrijf, verschuift het probleem ook langzaam maar zeker voor me. Mijn probleemstelling zou zijn: ‘Wat is er mis met de indeling van Lambert? Is zijn voorstel wenselijk/uitvoerbaar en zo nee, waarom niet? En tot slot: wie voelt zich door die indeling misdeeld en waarom?’

 10. Klaus Wüstefeld schreef:

  Tja ,Anton, in jouw beschrijving ( en in andere) vind ik steeds wel dingen,waarvan ik zeg:”ja o.k. , er zit iets in”. 17 personen in groep 1 was een overdrijving ( zei ik al), maar als je het promotie/degradatie systeem zonder haperen (helemaal perfect dus) wilt overdragen naar een volgend seizoen….. vergis ik mij dan als ik zeg, dat er dan eenzelfde hoeveelheid groepen moet zijn en dat behoud van het promotie/degradatiesysteem het gevolg heeft, dat je dan ( bij nieuwe leden) een erg grote of ( bij vertrekkende leden) een erg kleine groep kunt krijgen, waarvan de bezetting ook nog eens totaal anders kan zijn dan het jaar ervóór ? Maar misschien valt de praktijk wel mee.Wie weet !

Geef een antwoord