De nieuwe FIDE-regels per 1 juli 2014

Een jaar later dan de bedoeling was zullen op 1 juli 2014 de nieuwe FIDE-regels van kracht worden. Een aantal veranderingen heb ik hier al eens vermeld: http://www.uvsnijmegen.nl/index.php/2012/10/de-nieuwe-fide-regels-juli-2013/. De interessantste veranderingen op een rijtje:

 • In de ‘aanraken is zetten’-regel is de intentie om te spelen of slaan opgenomen. Daarmee kan een speler die even een stuk wat centraler op een veld wil zetten, niet gedwongen worden ermee te spelen, omdat hij dat stuk weliswaar ‘opzettelijk’ (oud) aanraakt, maar niet ‘met de bedoeling ermee te zetten of te slaan’ (nieuw). (4.3)

 • Het is niet langer verplicht om een promotiepion eerst op het promotieveld te plaatsen om die vervolgens weg te nemen en te vervangen door het promotiestuk. De pion kan bij promotie ook al op de zevende rij worden weggenomen. In het verleden was die laatste handelwijze vaak een bron van conflict. (4.6)

 • Een speler moet de kans krijgen na een zet zijn klok ‘in te drukken’ om zijn zet te voltooien, ook als zijn tegenstander al snel diens volgende zet heeft gespeeld. Dat is met name van belang voor het spelen met een increment omdat de toegevoegde tijd per zet anders verloren zou gaan. Als een speler echter verzuimt zijn klok in te drukken en alweer zijn volgende zet doet, wordt zijn voorgaande zet geacht voltooid te zijn. (6.2a)

 • Wie een pion naar de achtste rij brengt en zijn klok indrukt zonder de pion te hebben vervangen door een promotiestuk, doet een onreglementaire zet. De tegenstander krijgt er twee minuten bij. Daarenboven vervalt het recht op minorpromotie (toren, loper, paard) en zal de pion door een dame moeten worden vervangen. (7.5a)

 • Wie in dezelfde partij twee onreglementaire zetten doet, verliest de partij, tenzij een theoretische matvoering onmogelijk is. (7.5b)

 • Los van een remiseclaim op basis van stellingsherhaling of de 50 zetten-regel is een partij reglementair remise
  a) als een stelling vijf maal op rij wordt herhaald;
  b) er 75 zetten zijn gedaan zonder pionzet of slaan.

 • Het is niet langer toegestaan een mobieltje of ander apparaat voor elektronische communicatie bij je te hebben in de speelzaal op straffe van het verlies van de partij (ongeacht de stelling). De arbiter mag een minder zware straf opleggen. De arbiter mag het fouilleren van een speler gelasten indien het vermoeden van fraude bestaat (zie het Ivanov-verhaal).

  Een schematisch overzicht van alle wijzigingen: pdf

  Share
 • Geef een reactie