Reactie competitieleider

Desgevraagd heeft competitieleider Huub Blom ons de volgende reactie doen toekomen op de huidige bestuursperikelen bij de OSBO en de mogelijke opheffing van de bond:

OSBO in tijdnood

Afgelopen vrijdag stuurde de voorzitter van de OSBO de aankondiging van de ledenvergadering naar de verenigingen. Een agenda zat nog niet bij de stukken, maar één
agendapunt staat als een paal boven water: het wel of niet opheffen van de Oostelijke Schaakbond. Afgelopen september bestond onze bond 67 jaar. Een leeftijd waar menige
werknemer naar uitkijkt. Het is heel goed mogelijk dat de OSBO na november ook niet meer werkt.

De OSBO heeft al vele jaren moeite met het vinden van bestuursleden en medewerkers. Die taak, het vinden van bestuursleden, heb ik jaren op me genomen. Maar heel zelden
vond ik direct een bestuurslid. Na lang zoeken werd er altijd wel iemand gevonden, vaak een derde of vierde keus. Een ander lastig punt is dat er maar weinig bestuurders zitvlees hebben. Menigeen stopte er na enkele jaren al weer mee. De tijd dat iemand de volle termijn uitzit, lijkt verleden tijd.

Een paar jaar geleden werd er een Commissie van Goede Diensten in het leven geroepen. De commissie bracht een goed rapport naar buiten. Het stelde vooral het organiseren van
schaakwedstrijden als een elementaire functie van het bestuur. Ik kreeg de opdracht om een nieuw bestuur te formeren. Wonderwel slaagde ik daarin. Het werd een gemêleerd gezelschap, van jong tot oud en uit alle windstreken van de OSBO. Na een frisse start kwamen de eerste scheurtjes in het bestuur. Niet iedereen had de tijd voor de OSBO, er werd gedreigd met het ter beschikking stellen van de portefeuille en er werd veel vergaderd over de statuten en het huishoudelijk reglement, terwijl anderen liever aan de slag wilden met ledenwerving of het bezoeken van noodlijdende clubs.

Na mijn gedwongen afscheid (de nieuwe termijn had ik ruimschoots overschreden) ging het hard achteruit. Het leek wel het verhaal van de Tien Kleine Negertjes. Een bestuurslid trad af, twee anderen vonden het na een paar jaar al welletjes, een ander stapte na zijn benoeming direct op (privéredenen) en een ander bestuurslid ondervond dermate tegenwerking van een jeugdleider dat al het plezier hem ontnomen werd. Ik heb de correspondentie nooit onder ogen gekregen, maar ik heb vernomen dat het geen
constructieve kritiek was. En toen bleef de voorzitter alleen over. Zijn zoektocht naar ondersteuning en versterking had geen succes. Op zich niet verwonderlijk, want als buitenstaander of als bezoeker van de ledenvergadering was het duidelijk dat het vaak een ondankbare taak is om achter de bestuurstafel te gaan zitten. En het grote verloop in het OSBO-bestuur heeft dat ook geen goed gedaan in de beeldvorming. Maar ook het vinden van andere medewerkers is niet gelukt. Het vinden van vrijwilligers
op clubniveau is voor veel verenigingen al lastig, laat staan voor een regionale bond. De hoge leeftijd van de doorsnee schaker is hierin zeker een belemmering.

Met het idee om de OSBO op te heffen heeft de voorzitter de zaak op scherp gezet. Het idee is niet nieuw. Destijds kreeg dit plan onvoldoende steun van de verenigingen. Het
bestuur trok het idee in en het ging verder met het besturen van de OSBO. Maar als het nu tegenzit dan is er over enkele weken geen OSBO-bestuur meer. Met een drietal
vrijwilligers (ledenadministrateur, competitieleider en financieel medewerker) kan de bond niet bestaan. Velen menen dat alles gewoon doorgaat. Maar dat betwijfel ik ten zeerste. Mijns inziens kan de competitie geen doorgang meer vinden zonder bestuur (er is geen secretaris die correspondentie voert met de verenigingen, geen penningmeester die slotronden vergoedt, er is geen protest tegen een beslissing van de competitieleider mogelijk enz.). Volgens mij komt alles stil te liggen: (jeugd)competitie, OSBOcup,
(jeugd)PK. Overigens dreigt dat nu ook al, want er is een chronisch tekort aan vrijwilligers.

Hoe nu verder?
De OSBO moet blijven bestaan! Er is nodig: een klein bestuur dat op korte termijn op zoek gaat naar vrijwilligers (webmaster, toernooileider, jeugdleider) en zorg draagt voor de voortgang van het wedstrijdschaken. Na het op de winkel passen is de volgende taak het uitzetten van beleid (bijvoorbeeld ledenwerving, inrichting 4e klasse OSBO).
Hopelijk vindt een groep schakers met een OSBO-hart elkaar binnenkort, zodat er op de ledenvergadering van 6 november een alternatief is voor het opheffen van de OSBO.

[red.: zie ook de discussie op de OSBO-site]

Share

Geef een antwoord