Algemene Ledenvergadering

Op maandag 2 september om 20.00 uur houdt UVS de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De agenda en vergaderstukken zijn inmiddels per e-mail naar de leden gestuurd. Ben je lid en heb je de stukken niet ontvangen, stuur dan even een mailtje naar secretaris@uvsnijmegen.nl.

Als je niet aanwezig kunt zijn, heb je de mogelijkheid een ander lid te machtigen om te stemmen. Een schriftelijke volmacht dient in dat geval vóór aanvang van de vergadering aan de secretaris te worden overhandigd. Een lid kan voor niet meer dan één ander lid als gevolmachtigde optreden.

Voorstellen ter behandeling op de ledenvergadering kunnen tot 27 augustus schriftelijk of per e-mail worden ingediend.

Op maandag 9 september gaat de eerste periode van start. Mocht je daar onverhoopt niet aan mee kunnen doen, laat dit dan tijdig weten aan de intern wedstrijdleider (intern@uvsnijmegen.nl).

Op maandag 26 augustus is de zaal weer open en kun je al terecht om vrij te schaken.

Share

Geef een reactie