De laatste wedstijd van UVS 3

Gezamenlijk met alle teams  in Groesbeek vrijdag  8 april 2011

UVS 3                      - het Kasteel       5–3
1 Mathijs Broere           - Joop van de Pol   0-1
2 Philippe Friesen         - Henk Rutten       1-0
3 Klaus Wüstefeld          - Jos Steinmann    1-0
4 Afwezig         - Nick Kooymans     0-1 (R)
5 Justin Sewalt            - Clemens Levink    1-0
6 Marcel verstappen (t.l.) - Niels Radder      1–0
7 Thei van Laanen          - Ton Wouters     0–1
8 Wim  Krabbendam         - Leo van Dijk      1-0

Vooraf

Teamleider Marcel  had een relaxt sfeertje willen scheppen door te mailen, dat we speelden om “des keizers baard”. Dat had hij niet moeten doen. Wij voelden ons daar niet goed bij, want stel, dat we die baard zouden winnen…  gatverdamme…., dat baardhaar met de sporen van  het laatste eten nog  erin. Niet iedere Keizer wast zijn baardharen regelmatig !  Ik denk, dat  Frans van de Hooven aan bord 4 daarom is weggebleven. “Aan mijn lijf geen baardharen” moet hij gedacht hebben. Was het alleen de baard of moesten er koppen rollen inclusief de baard er aan ?
Als er iemand iets meer weet van die  uitdrukking “des keizers baard “dan hoor ik dat graag.  In het spreekwoordenboek stond, dat je dan om “niets” speelde, om  ” iets onbenulligs”.  En dat klopte: in onze twee voorafgaande wedstrijden hadden we op zeer ongelukkige wijze net genoeg punten verloren  om net geen kampioen in onze groep te kunnen worden. Het was nu  strijden om het niets betekenende Brons, waarin wij dus ruimschoots slaagden. Omdat ik ( Klaus) binnen een uur klaar was en alle partijen zag,  was Marcel het er  mee eens, dat ik het verslag zou maken.

De sterkte  of zwakte van “het Kasteel”

Behalve, dat het team van het Kasteel het vorig jaar op nogal gelukkige wijze was gepromoveerd, waren er 2 of 3 sterke spelers uit het team vertrokken, zodat alleen de eerste twee borden nog redelijk sterk waren. Over die twee eerste borden heb ik geen duidelijkheid. Normaal speelde Henk Rutten aan het eerste bord, maar  nu speelde hij aan het tweede. Er was nog een zekere vd Pol, die maar 2x meespeelde en nog sterker is dan Rutten.  vd.Pol staat hierboven aan het eerste bord genoteerd .

Wat gebeurde er aan onze borden?

1ste bord :  Mathijs Broeren  verliest

Na een degelijke opening rukten de g en de h pion van Mathijs op en  kon vd Pol  pionverlies niet meer verhinderen, omdat hij anders een ingewikkelde  voor hem  ongunstige Dameruil moest aangaan.  Mathijs kon toen na nauwkeurig spel denken aan een Koningsaanval op de a-lijn, maar dat durfde hij misschien terecht niet aan !  In een gelijk opgaande strijd  met ingewikkelde stelling gaf Mathijs zijn Dame voor een Toren en loper. Minstens remise leek er toen wel in te zitten  doordat beide Torens opgewassen waren tegen de Dame, maar Mathijs  gaf helaas één van de Torens weg en verloor.

2de bord: Henk Rutten – Philippe Friesen na de 39ste zet van Wit

In de partij van Philippe  werden al vroeg de Dames  geruild, en kon  Philippe  op slimme  wijze  het spel  steeds meer in zijn greep krijgen , zodat de bewegingsvrijheid van zijn tegenstander steeds minder werd. Op het laatst  moest Philippe echter goed oppassen.
Hiernaast is een kritieke en zeer opwindende stelling te zien.  Wit dreigt mat in twee! ( 40.g4+, Kh4 en   40.Txh6 mat ! ) Zwart heeft maar 2 reddingszetten! Hij kiest  39…. g4+  40.hxg4+, Kg5  41.Pxf1? (Tc5 + was beter voor Wit, maar uiteindelijk wint zwart dan toch )  41… e2   42. Tc1 en Wit (Rutten)  geeft op. In nevenstaande stelling was echter ook 39…., Le2+ een interessante zet. Bijvoorbeeld 40.Kxe2, Pxd2!  41.Pxd2, exd2 en Zwart houdt hoe dan ook een gewonnen eindspel over.

3de bord  : Klaus Wüstefeld –  Jos Steinmann  na de 22ste zet van zwart h5

Ik koos een agressieve opstelling en won binnen nog geen uur. Rechts ziet u de beslissende stelling. Zwart speelde 22… h5. Het lijkt voor de hand te liggen om 23.De2 of Dd1  te spelen, maar ik speelde vanuit deze stelling 23. f6+!  zwart kan dan geen Dxf6 spelen wegens Dxd7.
Hij speelde 23… Kh7 ?? en maakt het mij extra gemakkelijk, doordat ik het nu ongedekte paard kon pakken. Na 24.Dxg5 was het twee zetten later over. Natuurlijk had Zwart vanuit de stelling na 23.f6! met 23… Kh6 het paard moeten dekken, zodat hij nog tegenspel kon krijgen. Dan had zoiets kunnen volgen als:  24.De2 ,Ph7 25.Phf5+, Lxf5  26.Pxf5 ,gxf5  27.Txf5, Pxf6  28. De3+ ,Kh7  29.Tef1 en Wit wint spoedig op verschillende manieren.

4de bord Frans vd Hooven   ( Het is de vraag,of Frans geen enkele email gezien had, want hij was er niet.

5de bord Justin Sewalt wint  (Wit)

Het begon met een  aanval op de Koningsvleugel via een oprukkende f-pion. Om zich te verdedigen moest zwart zijn Koningsvleugel  verzwakken, maar hij veroverde wel de aanvankelijk onaantastbaar lijkende                        f-pion van Justin .  Vervolgens wist justin uitstekend te profiteren van een beetje  onnauwkeurig spel van zijn tegenstander met direct gevolg, dat een binnengedrongen paard   gepend werd en Justin  ten koste van een paar pionnen het paard wist te veroveren.  In het eindspel kreeg Justin de kans om via handige schaakjes met zijn paard  de pionnen van zijn tegenstander weer terug te winnen en won de partij.

6de bord    Marcel verstappen wint

Een evenwichtige opening werd gevolgd door een Middenspel met aan beide zijden 2 Torens en een paard.  Marcel wist zich ondanks de druk, die de tegenstander op de f en g lijn uitoefende goed te handhaven. Hij posteerde zijn paard op een stevige en strategisch handige plaats, drong met beide Torens en de Dame    langs de h-lijn   de vijandelijke linies binnen en  leek heel even met  beide Torens samen met het Paard  Mat te gaan zetten.. Dat lukte niet direct, maar  na  afruil van stukken ging de winst toch duidelijk naar Marcel.

7de bord Thei van Laanen  verliest

Thei kwam goed uit de opening met een actief Loperpaar, dat elke aanval van de tegenstander kon afslaan. Hij verraste zijn tegenstander met een  rebelse groep van pionnen die dreigend oprukten naar de Koning,  Ton Wouters  wist zich te redden  door met Kb8  de met de loper gedekte b pion tegen te houden. Hierna deed de man uit Wychen door het midden een tegenaanval en wist zowaar  Torenwinst  ( tegen een paard ) te bereiken. De situatie was zo ingewikkeld, dat niet duidelijk was, of Thei iets beters had.  Met twee Lopers tegen een paard  en Toren wist Thei toch nog wel enige dreigingen in het spel te brengen, zodat hij de Toren  terugverdiende , maar het eindspel dat daarna volgde kon hij net niet  redden..

8ste Bord Wim Krabbendam

Een zeer degelijk gespeelde partij. Door een slim doordachte  geforceerde Loperruil kwam met tempo-winst een actieve Toren op c8 te staan, die de opgerukte  pion op deze c-lijn ondersteunde. Het gevolg was indirect, dat Wim via de e-lijn de e3-pion  met Dame en Toren  kon bestoken, zodat deze uiteindelijk veroverd kon worden.  Daarna verhoogde Wim stap voor stap de druk op de stelling van de tegenstander, die toen, zonder opvallend slecht te staan, het heilloze van zijn situatie inzag en het opgaf.

Share

5 reacties

 1. Klaus Wüstefeld schreef:

  Correctie van het verslag van UVS 3. Welke kleur hadden onze spelers ? Dat was niet elke keer even duidelijk. Onze oneven borden hadden Wit ! Verder nog iets over Bord 1.
  De afruil ,die Mathijs deed was een Dame en pion tegen 2 Torens: dat was toch wel gunstiger en interessanter,dan ik in het verslag zei. Met die 2 Torens tegen de Dame had Mathijs toch wel wat kunnen uitrichten, als hij die ene Toren niet had weggegeven.

 2. Marcel Verstappen schreef:

  Beste Klaus, Zonder enige moeite haalt internet de volgende betekenis en herkomst van de bewuste wonderschone uitdrukking naar voren:
  “Om des keizers baard betekent ‘zonder enig belang’. Zo is een wedstrijd om des keizers baard een wedstrijd waar niets van afhangt.

  De uitdrukking komt waarschijnlijk uit het Duits, waarin um des Kaisers Bart streiten voorkomt. Dit is volgens het Groot Uitdrukkingenwoordenboek van Van Dale (2006) mogelijk een verbastering van um den Geissenbart streiten (dus om de ‘baard’ van een geit). En dat zou weer een vertaling zijn van het Latijnse de lana caprinia rixari (‘ruziemaken over geitenwol’, een zinsnede uit de Epistulae van Horatius). In het desbetreffende hoofdstuk stelt Hortius quasi-serieus de vraag aan de orde of je geitenhaar ‘wol’ zou mogen noemen, net als een schapenvacht. Deze discussie ging later symbool staan voor een nutteloze discussie in het algemeen. Van Dale (2005) geeft bij de lana caprina dan ook de betekenis ‘over niets (ruzie maken)’.

  Een andere verklaring gaat wél uit van de baard van een keizer. De oorsprong zou dan de volgende gedachte zijn: als je speelde om des keizers baard, speelde je om iets waarop je geen enkel recht kon laten gelden, oftewel: om iets wat geen enkele reële waarde had. F.A. Stoett noemt deze laatste verklaring.

  Gesteld dat het om een echte keizer ging in deze uitdrukking, welke zou het dan zijn? Het Woordenboek der Nederlandsche Taal houdt het op “de witte baard van Karel den Groote of de roode van Frederik Barbarossa”.”

 3. Klaus Wüstefeld schreef:

  Correctie 2: Er zullen nog wel meer correcties volgen, als ik tenminste de namen van de tegenstander verkeerd heb. Vreemd is, dat bij de uitslag helemaal bovenaan de juiste Ton Wouters als tegenstander van Thei van Laanen staat, terwijl een stuk verder Patrick Zeelen staat. Overigens, Marcel: sterk verhaal met die geiten en keizers. Ik weet er ook nog wel een paar, maar daarover een andere keer.

 4. admin (Pepijn van Erp) schreef:

  @Klaus: de eerste verkeerde vermelding van de mysterieuze Patrick Zeelen (misschien de echte naam van de stand-in voor Ton Wouters!?) had ik al gewijzigd na een reactie van Thei, de tweede was me niet direct opgevallen.

 5. Klaus Wüstefeld schreef:

  Ik was al verbaasd over mezelf, Pepijn,maar bedankt voor de correctie. Of zouden we net als het eerste team ook al met acteurs en stand-ins spelen ? Dat hadden wij toch niet nodig ? Wegens gebrek aan informatie, heb ik de namen van de tegenstanders grotendeels gegokt, vandaar dat er wel fouten in konden zitten.

Geef een antwoord