KNSB-speld voor Sjoerd Sytema

Het feit dat Sjoerd al meer dan 50 jaar lid is van de KNSB heeft hem de erespeld van de KNSB opgeleverd. In 1958 is Sjoerd lid van UVS geworden en is op een onderbreking van 3 jaar na (schaken in Venlo) UVS altijd trouw gebleven! Maar Sjoerd heeft altijd meer dan alleen UVS lid willen zijn.

Hij huldigt het standpunt dat iedereen die lid is van een vereniging op een of andere wijze zich voor deze vereniging moet inzetten en verdienstelijk maken. En hij heeft zijn eigen standpunt altijd gevolgd.
De afgelopen 51 jaren is hij niet alleen een trouw bezoeker van de schaakavonden bij UVS geweest, maar was hij ook altijd bereid om een UVS- klusje op te knappen. De belangrijkste UVS klus was het voorzitterschap van UVS in voor UVS niet de gemakkelijkste jaren. Er waren nog weinig leden en we hadden geen behoorlijk speellokaal meer. Na zijn voorzitterschap van UVS werd hij gevraagd voor een voorzittersklusje bij de OSBO. En passant nam hij ook zitting in de bondsraad van de KNSB.

Nog steeds beperkt Sjoerd zich niet tot een passief lidmaatschap van de vereniging. Sinds 2001 organiseert hij de wekelijkse schaakmiddagen van het overdagschaak in Nijmegen. Op grond van zijn vele verdiensten voor UVS heeft het toenmalige bestuur van UVS hem in 1983 het erelidmaatschap verleend.

Sjoerd, je mag met recht trots zijn op deze staat van dienst!

Lambert Hofman

Sjoerd Sytema met de KNSB speld

Sjoerd Sytema met de KNSB speld

(foto: Jan van de Westelaken)

Share

Geef een antwoord