UVS. Uit het verleden samengesteld (4)

oud-logoVertelde ik in de laatste aflevering dat er een hiaat zat van ongeveer tien jaar in de voortzetting van dit historisch verslag. Nu kan ik met genoegen vertellen dat doorzoeken nog enig succes heeft opgeleverd. Excuus dus voor de verwarring. Maar als amateur genealoog heb ik meermalen de ervaring dat schijnbaar verdwenen of verborgen stukken toch nog ergens in een laatje of kast te voorschijn kunnen komen.

Ik ga dus door met 1959. Namelijk in april. Toen trad de voorzitter de heer Hoeboer af. Dat ging niet zonder slag of stoot, hij was streng en velen noemden hem een dictator. Misschien verdiende misschien niet verdiend, een feit was wel dat hij hard heeft gewerkt voor U.V.S.

Voorzitteropvolging bij U.V.S.

Ik beveel de volgende bladzijden van de overdrachtvergadering van harte bij u aan omdat er toen aan
een tijdperk een einde kwam. Zowel de vergadering van 15 april 1959 en het antwoord van de nieuwe
voorzitter de heer Bexkens zijn interessant.
Ik doel daarbij ook op het aantal van 80 leden en 192 donateurs!!!

Verslag van de ledenvergadering

Aftreden Hoeboer als voorzitter van U.V.S.

Aftreden Hoeboer als voorzitter van U.V.S.

Overdracht voorzitters bij U.V.S.

Overdracht voorzitters bij U.V.S.

Toespraak van de nieuwe voorzitter

Toespraak Bexkens

Toespraak Bexkens (1)

Toespraak Bexkens (2)

Toespraak Bexkens (2)

Splendor toernooi van 1959

Uw aandacht ook voor de Splendor toernooi van 1959. Liefst 9 groepen van 8 spelers! De afkortingen
achter de namen staan voor UVS-lid, SMB-lid, SPL-splendor medewerker en Nov-Nijmeegse
Ontspanning Vereniging.

Uitslag Splendortoernooi 1959

Uitslag Splendortoernooi 1959

Uitslag Splendortoernooi 1959

Uitslag Splendortoernooi 1959

lk wijs u nog op een fenomeen uit die tijd en de leden stonden er ook niet bij stil nl. dat er op al die
ledenvergaderingen nooit gesproken werd over geldzaken. (Er was trouwens wel een
penningmeester.)
Wat waren we goed van vertrouwen. Dat was ook eigenlijk niet nodig want de directie van de
Splendorfabriek sponsorde de grote uitgaven. Wat een tijd, die tijd.

Een volgende keer meer o.a. over de V&D simultaanseances.

Sjoerd Sytema

Share

Geef een reactie