Reglement KISS

De KNSB is aangesloten bij NOC*NSF en een van de daaruit voortkomende verplichtingen is dat de KNSB jaarlijks van alle leden de volgende gegevens moet doorgeven aan NOC*NSF:

  • postcode
  • geboortedatum
  • geslacht
  • begindatum van lidmaatschap

Het reglement is te lezen in de volgende pdf: Reglement KISS (Kennis- en Informatiesysteem voor de Sport).

Share