Dagelijkse puzzel

Recente reacties

  • User AvatarKlaus Wüstefeld { Theo, ik zag achteraf, dat jouw partij en het verslag uit Voorst niet met elkaar... } – 16 okt 2017 15:07
  • User AvatarTheo Felet { Ben bang dat ik de verkeerde partij heb opgestuurd. Sorry daarvoor :-) } – 16 okt 2017 13:03
  • User AvatarTheo Felet { Nee zo ging mijn partij niet.Zal van de week als ik thuis ben mijn partij... } – 16 okt 2017 13:01
  • User AvatarHans Klip { Leuke partij, Klaus! 25.h3 lijkt inderdaad de beste zet. Maar na 25...Td1+! wint wit niet... } – 16 okt 2017 11:37
  • User AvatarJan van de Westelaken { @ Klaus: ik heb de tekst even aangepast. } – 16 okt 2017 07:13
  • User AvatarKlaus Wüstefeld { De partij van Theo Felet was wel remise, maar er was geen verhaal of tekst... } – 15 okt 2017 19:26

Lidmaatschap

Als je geïnteresseerd bent in het schaakspel, dan ben je van harte welkom om vrijblijvend enkele weken bij UVS sfeer te komen proeven. Zorg ervoor dat je maandagavond rond 19.45 uur aanwezig bent, dan zal de wedstrijdleider een tegenstander voor je zoeken. Je kunt voor extra informatie een e-mail aan de secretaris sturen.

De lidmaatschapskosten bedragen:

  • intern lid: €70
  • volledig lid: €90
  • studenten: € 60

Als je gedurende het seizoen lid wordt, wordt de contributie naar rato bepaald. In overleg met de penningmeester is het ook mogelijk om in termijnen te betalen.

Maak de contributie over op rekeningnummer NL 80 TRIO 0254732917 t.n.v. UVS

Als je vóór 1 november betaalt, mag je € 2,50 van het bedrag als korting op het lidmaatschap inhouden.

Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen

gemeenteOp zaterdag 1 oktober 2016 is de Meedoen-regeling van de gemeente Nijmegen van start gegaan.

Deze regeling maakt het voor huidige en toekomstige leden van UVS met een smalle beurs mogelijk om hun contributie voor het huidige seizoen door de gemeente te laten betalen. Degenen die daarvoor in aanmerking komen, hebben dezer dagen van de gemeente hierover een brief ontvangen.

Wie een brief heeft ontvangen en van deze regeling gebruik wenst te maken, dient deze brief (geen kopie) mee te nemen naar de clubavond en te overhandigen aan de secretaris of de brief naar het postadres van de vereniging te sturen: Krayenhofflaan 13a, 6541 PN Nijmegen. De verzamelde brieven worden vervolgens in de vorm van een declaratiefactuur naar de gemeente gestuurd.

Deze regeling was van kracht van 1 oktober 2016 tot 1 september 2017. Of de regeling ook in het seizoen 2017-2018 van kracht zal zijn, wordt pas bekend in januari 2018.

Zie voor meer informatie over de regeling: www.nijmegen.nl/meedoen.

Share